Divisjon Tjenester

Mentor Medier eier flere virksomheter som leverer tjenester til publikasjonene i konsernet og til eksterne kunder. Mediaconnect er leverandør til mediebransjen innenfor områdene opplagssystemer, distribusjon, kundesenter, sentralbord og rådgivning. Mediesalg utfører tjenester for abonnementssalg. Mentor Medier er også deleier av Bidra AS, som leverer teknologiske løsninger for folkefinansiering.